Spolek rodičů a přátel školy Olšany u Prostějova

SRPŠ Olšany u Prostějova
IČ:22900331

Cílem spolku je finanční, materiální a společenská podpora Základní školy a Mateřské školy v Olšanech u Prostějova, práce s dětmi a mládeží, spolupráce rodičů a školy.

Rada spolku:

Předseda: Roman Brzuska
Místopředseda: Dita Šubová Procházková
Pokladník: Renata Janoušková
Členové: Roman Brzuska, Jana Dürrbecková, Lenka Brzusková, Renata Janoušková, Olga Kovaříková, Dita Šubová Procházková, Markéta Dvořáková, Helena Janošíková
Čestní členové: Marek Šimoňák, Marie Pawerová

Emailová adresa:


Dokumenty:

Stanovy spolku

Zpráva o hospodaření spolku za školní rok 2015 / 2016
Zpráva o hospodaření spolku za školní rok 2016 / 2017
Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.