n_kuchyne.jpg
n_skolka1.jpg
n_skolka2.jpg
n_skolka4.jpg
n_skolka5.jpg
n_skolka6.jpg
n_skolka7.jpg
n_skolka71.jpg
n_skolka8.jpg
n_skolka9.jpg
n_zahrada1.jpg
n_zahrada2.jpg
n_zahrada3.jpg
n_zahrada4.jpg
n_zahrada5.jpg
n_zahrada6.jpg

Číslo účtu: 107-1374890217/0100

Mateřská škola je součástí základní školy, má dvě odloučené budovy a celkovou kapacitu 103 dětí. Děti jsou rozděleny do 4 tříd. V první, starší budově, jsou děti mladší od 2,5 – 5 let, děti starší, předškoláci, navštěvují novou budovu mateřské školy, která je přilehlá k základní škole. Obě mateřské školy mají prostorné zahrady, vybavené novými herními prvky. Starší děti využívají k pohybovým činnostem nové hřiště základní školy i tělocvičnu.

Provozní doba mateřské školy je od 6:00 do 16:30 hod.

V mateřské škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima“. Náměty, kolem nichž učivo v rámci bloků soustřeďujeme, vychází především ze života dětí, ze situací, jimiž děti procházejí, z přirozeného cyklu ročních období a svátků, slavností či výročí s nimi spojených. Dále nabízíme možnost nezávazných aktivit v odpoledních činnostech:

Zpívání jen tak

Hudebně pohybový kroužek

Tělovýchovný kroužek

Výtvarný kroužek

Keramika

Turisticko – přírodovědný kroužek

Šikula

Logopedická cvičení s logopedkou

Angličtina

Kurz lyžování pro předškoláky

Vize mateřské školy:

Vytvářet dětem prostředí, ve kterém se budou cítit spokojeně, vést je k samostatnosti, zdravému sebevědomí a respektovat jejich individuální zvláštnosti. Základním principem naší školy je zdravý fyzický a psychický rozvoj dítěte, pocit bezpečí a jistoty.

Našim cílem je mít v mateřské škole šťastné, spokojené děti, které do školky budou chodit rády a vytvářet příjemnou, klidnou a pohodovou atmosféru. Upevňovat vztahy s rodiči a dětmi, které navštěvují mateřskou školu, spolupracovat se základní školou především v oblasti připravenosti dětí na vstup do první třídy základní školy a plně se zapojovat svou účastí do společného života obce.

Zábavné akce:

Čertovský rej v maskách

Masopustní karneval v maskách

Den dětí – sluníčkový den

Výlety, kulturní akce, exkurze, výukové programy:

Divadelní představení v městském divadle v Prostějově

Divadelní a hudební představení v mateřské škole

Zdravá pětka

Zdravé zoubky

Aromaterapeutický program

Prodloužené podzimní a jarní vycházky do přírody

Školní výlety

Exkurze - místní hasičská zbrojnice, letiště Olomouc, teletník Vrbátky aj.

Návštěva v první třídě před zápisem do základní školy

Akce pro rodiče a děti:

Vánoční tvoření

Velikonoční tvoření

Keramická dílna

Společné výlety

Akce pro veřejnost:

Účast na vánočním jarmarku

Zpívání u Betléma

Vystoupení pro důchodce

Vystoupení na karnevalu – Kašpárci

Výstava výtvarných prací v obci

Výstava výtvarných prací a výrobků na adventní výstavě v obci

Vystoupení na májovém koncertu ke Dni matek

Tablo předškoláků

Táborák k ukončení školního roku

Další akce:

Sběr papíru

Sběr vršků z PET lahví

Třídění odpadu


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.