Výzva 56

Plakát projektu

Cestujeme do zahraničí

Ve dnech 9. až 13. listopadu 2015 se 20 žáků naší školy vydalo na kulturně vzdělávací pobyt do Velké Británie a dalších 10 žáků do Rakouska. Součástí programu byla prohlídka kulturních památek, návštěva turistických atrakcí a procvičení komunikace v cizím jazyce v reálném prostředí. Žáky doprovázely paní učitelky z naší školy a průvodkyně cestovní agentury. Skvělou práci odvedli také řidiči autobusů, protože silnice byly plné vozidel s účastníky podobných dobrodružných výprav za poznáním.
Pobyt byl totiž financován v rámci Výzvy MŠMT č. 56 - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a této možnosti využilo více než 2000 škol v České republice. Výzva 56 nezapomněla ani na učitele. V říjnu navštívili tři učitelé Londýn, aby se zdokonalili v angličtině. Dvě paní učitelky byly v Belgii a zajímaly se hlavně o výuku přírodovědných předmětů a využívání informačních technologií ve výuce. Na závěr roku vycestovala paní ředitelka do Finska, aby mohla porovnat znalosti anglického jazyka našich a finských žáků základní školy a také porovnat podmínky pro práci ředitelky školy u nás a ve Finsku.
A pokud jste nestihli zhlédnout naše prezentace na Vánočním jarmarku ve škole, připravujeme je pro vás na webu naší školy i s dalšími fotografiemi.

Zapsala Jitka Ungermannová

Foto z Londýna

Foto z Vídně

Čtenářské dílny


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.