EU peníze školám

Projekt na naší škole probíhal v letech 2011 - 2013. Celkově jej hodnotíme jako přínosný - mnozí učitelé se naučili vytvářet DUMy, zlepšila se dosažitelnost IT a jejich využití při výuce, žáci jsou novou a zajímavou formou lépe vtaženi do výuky.

V rámci projektu bylo zakoupeno toto vybavení: 3 interaktivní tabule s dataprojektory, 4 notebooky, 4 tiskárny, 18 žákovských PC a monitorů.

Dále bylo v rámci projektu vytvořeno 360 Digitálních Učebních Materiálů (DUM) - 18 sad po dvaceti DUM:
1. sada (VY_32_INOVACE_01): Český jazyk - vyjmenovaná slova, vytvořeno a ověřeno pro 3. ročník, autor - R. Látalová
2. sada (VY_32_INOVACE_02): Fyzika - elektřina a magnetismus, vytvořeno a ověřeno pro 6., 8. a 9. ročník, autor - V. Vlk
3. sada (VY_32_INOVACE_03): Vlastivěda - ČR součást Evropy, vytvořeno a ověřeno pro 4. a 5. ročník, autor - J. Rašková
4. sada (VY_32_INOVACE_04): Přírodověda - živá a neživá příroda, vytvořeno a ověřeno pro 5. ročník, autor - I. Hlaváčová
5. sada (VY_32_INOVACE_05): Matematika - číselný obor 0-100, vytvořeno a ověřeno pro 2. ročník, autor - H. Vojkůvková
6. sada (VY_32_INOVACE_06): Český jazyk - skladba, vytvořeno a ověřeno pro 7. a 8. ročník, autor - B. Navrátilová
7. sada (VY_32_INOVACE_07): Zeměpis - krajinná sféra, vytvořeno a ověřeno pro 6. ročník, autor - V. Surma
8. sada (VY_32_INOVACE_08): Matematika - tělesa, vytvořeno a ověřeno pro 6. - 9. ročník, autor - V. Surma
9. sada (VY_32_INOVACE_09): Fyzika - optika, vytvořeno a ověřeno pro 9. ročník, autor - V. Vlk
10. sada (VY_32_INOVACE_10): Český jazyk – slovní druhy, vytvořeno a ověřeno pro 3. ročník, autor - R. Látalová
11. sada (VY_32_INOVACE_11): Přírodopis - savci, vytvořeno a ověřeno pro 8. ročník, autor - J. Kobza
12. sada (VY_32_INOVACE_12): Přírodopis - bezobratlí, vytvořeno a ověřeno pro 6. ročník, autor - J. Kobza
13. sada (VY_32_INOVACE_13): Zeměpis - hospodářský zeměpis, vytvořeno a ověřeno pro 9. ročník, autor - L. Skládal
14. sada (VY_32_INOVACE_14): Zeměpis – Česká republika, vytvořeno a ověřeno pro 8. ročník, autor - L. Skládal
15. sada (VY_32_INOVACE_15): Přírodověda – třídění rostlin, vytvořeno a ověřeno pro 4. a 5. ročník, autor - P. Pardubická
16. sada (VY_32_INOVACE_16): Dějepis – vrcholný středověk, vytvořeno a ověřeno pro 7. ročník, autor - B. Navrátilová
17. sada (VY_32_INOVACE_17): Dějepis – 2. světová válka, vytvořeno a ověřeno pro 9. ročník, autor - B. Navrátilová
18. sada (VY_32_INOVACE_18): Matematika – číselný obor 0–20, vytvořeno a ověřeno pro 1. ročník, autor - H. Vojkůvková

Zájemci z řad učitelů základních škol mohou kontaktovat autory jednotlivých sad, popř. vedení školy, e-mailem. (viz Kontakty)


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.