Mezinárodní projekt COMENIUS

Certifikát

Foto

Prezentace

Naše škola se zapojila do programu podporujícího mezinárodní spolupráci škol, obecně známého pod názvem Comenius. Spolu se školami ze sedmi evropských zemí (Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Španělsko, Turecko a Velká Británie) spolupracujeme na projektu Europe on a String (Evropa na provázku). Název je odvozen od hlavního tématu, kterým jsou typické národní loutky.
Celý projekt se tedy bude točit kolem aktivit s loutkami, které nám umožní seznámit se s kulturou, tradicemi, historií a folklórem v jiných evropských zemích. Žáci nejprve vytvoří logo k projektu a dále budou psát příběhy, vyrábět loutková divadla, loutky a kreslené seriály a vyměňovat si národní dárkové předměty.
Naši žáci se do aktivit zapojili s velkým nadšením a pracují na úkolech dokonce i ve svém volném čase. Vyrobili krásná loga k projektu a v nejbližších dnech proběhne soutěž, ve které zvolíme to nejkrásnější, které nás bude reprezentovat v zahraničí. Nejaktivnější žáci budou mít příležitost vycestovat na jaře do Francie, kde proběhne první velká mezinárodní schůzka dětí i učitelů.
Pro naše návštěvníky z řad široké veřejnosti připravujeme tematickou výstavku, která se bude postupně rozšiřovat, jak budou splněné úkoly přibývat. Rádi vás budeme o průběhu našeho projektu informovat.

Eva Pluskalová, ředitelka školy

Aktuality:

květen 2015 Návštěva Turecka

leden 2015 Návštěva Finska

20. - 25.5.2014 Proběhla hlavní část letošního programu, návštěva našich přátel ze zahraničí.

18. - 22.3.2014 Výjezd učitelů a žáků do Belgie.

12.11.2013 Hlavní organizátorky projektu - p. ředitelka Eva Pluskalová a p. učitelka Renata Látalová - se vydaly na organizační schůzku do Belgie. Jako dárek pro ostatní účastníky vezly Kašpárky, do jejichž výroby se zapojila téměř celá škola.

23.10.2013 Proběhla soutěž o logo projektu, o vítězné podobě spolurozhodoval žákovský parlament.


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.